Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Moving!!! / Μετακομίζω!!!

Hello everybody!!!
How are you?

Today I have a big announcement to make!
I am moving to a blog with more of a random context but I will still be featuring my favourite recipes, food of the day and anything having to do with food that excite me. However that other blog will also be dedicated to music that I will be discovering, movies, books both of which are a big passion of mine and little random updates on my life as well as tags.

So please follow me and have a pleasant ride with me.

Here is the new Blog (Everyday fairytale).

Γεια σας!!!
Πως είστε;

Σήμερα έχω μια μεγάλη ανακοίνωση να κάνω!
Μετακομίζω σε ένα blog με λίγα περισσότερα ενδιαφέροντα από αυτό, στο οποίο ωστόσο θα υπάρχουν αναρτήσεις με θέμα τις αγαπημένες μου συνταγές, το φαγητό της ημέρας και οτιδήποτε σχετικό με φαγητό που με ενθουσιάζει. Ωστόσο σε εκείνο το blog θα υπάρχουν επίσης αναρτήσεις σχετικές με τις πρόσφατες ανακαλύψεις μου στη μουσική, με τις ταινίες και τα βιβλία που είναι και τα δύο μεγάλο πάθος μου και μικρές πιο τυχαίες ανακοινώσεις μου όπως και tag.

Ακολουθήστε με λοιπόν και ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη διαδρομή μαζί μου.

 Ορίστε λοιπόν το καινούργιο Blog (Everyday fairytale).


Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Food of the day : Waffles!!!!

I am trully sorry I haven't posted forever. But that's just me... If need time out for new ideas I think it's better to take my time. I've been posting regularly on my other blog myme.
 
So I thought I would kind of a food of the day kind of thing. The idea is that I will show you every day what I eat. This I hope will solve the problem that some people (like me) have, the always unanwered question : What's for dinner today.

So without further redou, today I had : 

Waffles with chocolate and black coffee for breakfast


I will leave you now and come back tomorrow with another meal!!!

Thank you for reading!!!

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Quick update post- cannelloni

Want to make a simple cannelloni dish great?
Add some extremely simple yogurt sauce on top.
Just add half juice of a lemon in on cup of yogurt and put it over the cannelloni.

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Lemon and thyme roasted chicken by sorted

So I decided that today it was the perfrect day for something different. So I thought why not a recipe from my favourite youtube channel for food : sorted http://sortedfood.com/#!/recipes/roastchicken/
Anyway I decided to do the lemon and thyme roasted chicken, the puree that goes with it and the sauce.The last one wasn't really nice but the chicken and the puree was pretty good.
I am not going to describe the process just cause there is already a video of it but what I will show is the result.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

a quick snack

I was feeling pretty bad the last week... 
Diagnosis : homesick
Cure : Spent time with family 
So I was home and feeling kind of hungry and cereals with milk were available so I found some dry raspberries and made myself a quick tasty sweet -but not sweet- snack.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Tasty salad

Sooo since I've been eating no salad for quite a while ( and mum kept on pushing me) I decided to make a salad today which I actually got inspired after one vlog that I saw on you tube by The Grid Monster and it sounded so delicious I had to try it.
My ingredients are cherry tomatoes, mozzarella cheese, basil, some olive oil, oregano and croutons.
So the steps were really easy I actually cut on half the cherry tomatoes, after which I diced the mozzarella cheese. Last I chopped the basil mixed everything together and pour some olive oil, oregano and croutons over it.
And it really was tasty. So tasty that I will be probably making an new version of it soon. :)
Oh and I just remembered my mother has started her own blog so if you like hand crafts check it out